دانستنی هایی درباره کورک

دانستنی هایی درباره کورک کورکدمبل ها را میتوان به آتشفشان بدن تشبیه کرد. دمل ها مانند کوه آتشفشانی «پاپوکاتپل» و «آتنا» فوران میکنند. مانند آتشفشان «کیلوآ» سرازیر می شوند و مثل دهانهٔ کوه «کاراکاتوا» (واقع در شرق ... مطالب بیشتر