چین و چروک پوست/قسمت چهارم

گول کرم های «معجزهگر» را نخوریدبه ویژه از موقعی که رتین A در صفحهٔ اول روزنامه ها تبلیغ میشد - آگهیهای دروغین دربارهٔ لوسیون های بدون نسخه، مثل قارچ همه جا سبز می شود - ... مطالب بیشتر