نقش شفابخش کافئین در بیماری آسم چیست؟

نقش شفابخش کافئین در بیماری آسم چیست؟ توصیه می شود برای این که لوله های برونش ها باز شوند و راحت نفس بکشید از کافئین استفاده کنید. در دهه ۱۸۹۰-۱۸۸۰ میلادی کافئین داروی درجه اول ... مطالب بیشتر