ویتامین Cطول عمر را بیشتر می کند ….!!

 ویتامین Cطول عمر را بیشتر می کند ....!!  ویتامین C یک ضداکسایش قوی محلول در آب، و مورد نیاز برای رشد سالم و بسیاری از آشکال سرطان هم بسیار مفید است. ویتامین C به تولید هورمون ... مطالب بیشتر

ویتامین C یا قهرمان مدافع تندرستی

ویتامین C یا قهرمان مدافع تندرستی  ویتامین C یکی از ارزشمندترین مدافعان تن آدمی است. با این وجود از آن روزانه مقداری که باید به بدن برسد، نمیرسد و از آن استفاده کمتر می نمایند. نه ... مطالب بیشتر

چه کسانی باید ویتامین C بخورند..؟

چه کسانی باید ویتامین C بخورند..؟ ویتامین C   ویتامین C که آن را اسکوربیک اسید نیز مینامند از ویتامینهای محلول در آب است. غلبه بشر به بیماری اسکوروی C ویتامین از مهم ترین موفقیتهای انسان در دانش تغذیه ... مطالب بیشتر