درمان کمر درد با ورزش!!

درمان کمر درد با ورزش!! کمر درد  روشن است که حفظ قوس های ستون مهره در وضعیت طبیع و سلامت افراد نقش مهمی دارد. در حالت ایستاده به رباط های کمر فشار زیادی وارد می شود ... مطالب بیشتر

هرکمر دردی کلیه درد نیست( قسمت دوم)

رادیولوژیمحققا میتوان گفت که کوچکترین دردی در ناحیه کلیه ها را لازم نیست که ضمناً عکسبرداری (رادیولوژی) کرد - اما این درد اگر دوام پیدا کند و اگر بهتر شد یا برطرف شد اما دو ... مطالب بیشتر