علایم کمبود کولین را جدی بگیرید..!

علایم کمبود کولین را جدی بگیرید..! کولین کولین در حقیقت در ردیف ویتامینها محسوب نمیشود بلکه بطور کلی بعنوان عضوی از اعضاء تشکیل دهنده ویتامین ب- کمپلکس به شمار میآید. کولین نوعی لایپوتروپیک است یعنی چربیها را ... مطالب بیشتر