شخصیت و خصوصیات رفتاری از نظر گروه خونیA

شخصیت و خصوصیات رفتاری از نظر گروه خونیA حدود ۳۴٪ مردم دنیا دارای گروه خونی A + و ۶٪ دارای گروه خونی A- هستند. از نظر طبایع معمولاً با طبع ژنتیکی سودا مطابقت دارند، علاقه ... مطالب بیشتر

شخصیت و خصوصیات رفتاری شما از نظر گروہ خونیAB

شخصیت و خصوصیات رفتاری شما از نظر گروہ خونیAB حدود ۴٪ مردم دارای گروه خونی AB + و ۱٪ دارای گروه خونی AB- هستند. از نظر طبایع با طبع ژنتیکی صفرا مطابقت دارند. تلفیقی از روحیه ... مطالب بیشتر

شخصیت و خصوصیات رفتاری از نظر گروہ خونیB

شخصیت و خصوصیات رفتاری از نظر گروہ خونیB حدود ۹٪ از مردم جهان دارای گروه خونی B+ و ۲۵٪ دارای گروه خونی B هستند و از نظر طبایع با طبع ژنتیکی بلغم مطابقت دارند. انعطاف پذیر ... مطالب بیشتر

خصوصیات روانی از نظر طبع گروه خونی (A)

خصوصیات روانی از نظر طبع  گروه خونی (A) مغرور و کله شق، عصبی و درونگرا، فکر و خیال فراوان، وسواس زیاد،غضه و خودخوری، زودرنج، بی زاری از سر و صدا، اضطراب، بی قراری، مردم گریزی، گوشه گیری ... مطالب بیشتر

شخصیت و خصوصیات رفتاری از نظر گروه خونی A

شخصیت و خصوصیات رفتاری از نظر گروه خونی A حدود ۳۴٪ مردم دنیا دارای گروه خونی A + و ۶٪ دارای گروه خونی A- هستند. از نظر طبایع معمولاً با طبع ژنتیکی سودا مطابقت دارند، علاقه ... مطالب بیشتر