چرا در گوش هایم احساس درد، خش خش و صدای بولب بولب می کنم؟ دانستنی پزشکی

چرا در گوش هایم احساس درد، خش خش و صدای بولب بولب می کنم؟ شیپور استاش گوش میانی ؛ یعنی ، پشت پرده  گوش را به پشت ناحیه  بینی گلو مرتبط می کند. به طور ... مطالب بیشتر

همه چیز درباره بیماری های گوش…

همه چیز درباره بیماری های گوش...  گوش بیماری های گوش فراوان بوده و مهمترین آن ورم پرده گوش در اطفال است که علت جمع شدن چرک در پشت پرده آن میباشد، بعد از آن ورم مجرای خارجی ... مطالب بیشتر

مراحل مختلف فرایند شنیدن

       مراحل مختلف فرایند شنیدن انسان چگونه میشنود؟ شیارها و پیچ وخم های لاله ی گوش امواج صوتی را جمع آوری کرده و از راه سوراخ گوش به پرده ی صماخ می رساند.• مرتعش ... مطالب بیشتر