خانه / بایگانی برچسب: گیاهان دارویی (صفحه 4)

بایگانی برچسب: گیاهان دارویی

توصیه های مهم به افراد فلج

توصیه های مهم به افراد فلج

توصیه های مهم به افراد فلج   و الاغتسال بالماء البارد بعد اکل السمک یورث الفالج. شستشوی بآب سرد بعد از خوردن ماهی مورث فالج است. ) فواید شستشوی بدن با آب سرد روشنتر از آنست که محتاج بدلیل و توضیح باشد. یکی از فایده های مهم آن تحریک و …

ادامه نوشته »

مطالب خواندنی در مورد کرم در معده

کرم در معده

مطالب خواندنی در مورد کرم  در معده …   و اکل اللحم التی لا یطبخ یولد الدود فی البطن. خوردن گوشت خام در معده تولید کرم میکند. گوشت از جمله غذاهائی است که بیش از هر چیز مورد گفتگوی غذاشناسان قرار گرفته است بسیاری طرفدار آن هستند و عده زیادی هم …

ادامه نوشته »

همه چیز درباره فصل تابستان/قسمت چهارم

فصل تابستان

پایان تابستان اشاره آب احد و ثلثون یوما فیه تشتد السموم و یهیج الزکام باللیل و تهب الشمال و یصلح المزاج بالتبرید و الترطیب. ماه آب سی و یک روز است. در آن هوا مسموم و بادهای زهردار میوزد و زکام و سرماخوردگی در شبهای این ماه هیجان ) میکند باد …

ادامه نوشته »

همه چیز درباره فصل تابستان/قسمت سوم

فصل تابستان

ماه دوم تابستان اشاره تموز احد و ثلثون یوما فیه شده الحراره و تغور المیاه و یستعمل فیه شرب الماء البارد علی الریق. تموز سی و یک روز است. در این ماه حرارت شدید میشود و آب کم میگردد در این ماه آب سرد ناشتا بیاشامند. ) یکی از نوامیس عالم …

ادامه نوشته »

همه چیز درباره فصل تابستان/قسمت دوم

فصل تابستان

آغاز تابستان اشاره حزیران ثلثون یوما یذهب فیه سلطان البلغم و الدم و یقبل زمان المره الصفراویۀ و نهی فیه عن التعب و اکل اللحم داسما و الاکثار منه. حزیران سی روز است. استیلای بلغم و خون در این ماه از بین میرود و زمان مره صفراویه رو میآورد. در این …

ادامه نوشته »

همه چیز درباره فصل تابستان/قسمت اول

فصل تابستان

همه چیز درباره فصل تابستان   خوراکی های تابستان  میوه های ترش و القثاء و الشیرخشت و الفاکهۀ الرطبۀ و استعمال المحمضات. خوردن خیار چمبر و شیر خشت و میوههای مرطوب و انواع ترشیها در ماه حزیران بسیار مفید است. ) در ماه حزیران چون بعلتی که گذشت صفراء غلبه …

ادامه نوشته »

خواب چیست و چگونه پیدا می شود ؟؟

خواب

 خواب چیست و چگونه پیدا می شود ؟؟   اشاره و اعلم ان النوم سلطان الدماغ و هو قوام الجسد و قوته فاذا اردت النوم فلیکن اضطجاعک اولا علی شقک الایمن ثم انقلب علی الایسر و کذلک فقم من مضجعک علی شقک الایمن کما بدأت به عند نومک. بدان که خواب …

ادامه نوشته »

در بهار از چه پرهیز کنیم؟

فصل بهار

در بهار از چه پرهیز کنیم؟   و یتقی فیه اکل البصل و الثوم و الحامضدر فصل بهار باید از خوردن پیاز و سیر و ترشی پرهیز کرد. ظاهرا مقصود از کلمه حامض مطلق ترشی نیست بلکه مراد سرکه است زیرا ترشیهای دیگر بمقداری که قابل توجه باشد در دسترس مردم …

ادامه نوشته »

فصد و حجامت در فصل بهار

فصد و حجامت در فصل بهار

فصد و حجامت در فصل بهار    و یحمد فیه شرب المسهل و یستعمل فیه الفصد و الحجامۀ. در فصل بهار نوشیدن مسهل پسندیده است، رگزدن و حجامت مناسب میباشد. ) مسهل که عبارت از مایعی است نقاد و از جهت خاصیت شیمیائی خود معده و روده را شستشو میدهد …

ادامه نوشته »

همه چیز درباره فصل بهار

فصل بهار

همه چیز درباره فصل بهار پایان بهار اشاره ایار احد و ثلثون یوما تصفو فیه الریاح و هو آخر فصل الربیع. و قد نهی فیه عن اکل الملوحات و اللحوم الغلیظۀ کالرءوس و لحم البقر و اللبن. ایار سی و یک روز است. در این ماه بادها صاف است و …

ادامه نوشته »