معرفی خواص گیاه بارهنگ….

معرفی خواص گیاه بارهنگ.... بارهنگ گیاه بسیار محقری است که در تمام فصول (گاهی در بعضی مناطق باستثنای زمستان) می روید این گیاه ضعیف دارای برگهائی است بشکل خنجر و دانه هائی بشکل و باندازه تخم ... مطالب بیشتر

گیاه بارهنگ و برگ بارهنگ داروخانه گیاهی شما

گیاه بارهنگ   نامهای دیگر بارهنگ: بارتنگ - پیزوشا - لسان الحمل - لسان الحمل کبیر -محاج ولک - سمن دودم  گیاه بارهنگ چیست؟ گیاهی است از خانواده ی Paintaginaceae چند ساله، علفی، خودرو به بلندی ۴۵-۱۰ سانتیمتر ... مطالب بیشتر