خانه / بایگانی برچسب: گیاه درمانی (صفحه 30)

بایگانی برچسب: گیاه درمانی

با خواص دارویی کلم آشنا شوید../ قسمت اول

کلم

با خواص دارویی کلم  آشنا شوید..   عربی: کرنب، بقله الانصار ترکیبات از سبزی هایی است که دارای ۹۰٪ آب، مواد آلبومینوئیدی ۵-۱٪، مواد چربی (۰/۱/- ٪۹)، مواد قندی (۲/۵-۱٪)، میروزین (که یک دیاستاز مخصوصی است که در دانه خردل نیز یافت می شود)، گلوکزیدهایی که در مجاورت آب گلوکز …

ادامه نوشته »

آشنایی با خواص شگفت انگیز کرفس/ قسمت دوم

کرفس

خواص کرفس طبق نظر حکمای قدیم این گیاه گرم وخشک است و بغایت مفتح، سده جگر و سپرز و مدر بول و حیض و منقی گرده و مثانه و از قوت ادرار مخرج جنین و محلل ریاح و نفخ و محرک باه و اشتها و قی و رافع حدت ادویه …

ادامه نوشته »

آشنایی با خواص شگفت انگیز کرفس/ قسمت اول

کرفس

آشنایی با خواص شگفت انگیز کرفس عربی: کرفس الماء ترکیبات ریشه آن دارای مقدار کمی استانس، اولئو رزین، قندهای مانند مانیت، اینوزیت، آسپاراژین، تیروزین، کولین و گلوکوزیدی به نام آپی این (به فرمول C26H2SO4) به حالت متبلور در اتانول و محلول در آب گرم و الکل گرم و غیر محلوله …

ادامه نوشته »

از گیاه کرچک چه میدانید…؟؟/قسمت دوم

بید انجیر

دوز روغن کرچک ۱۰- ۲ گرم بعنوان ملین و ۵۰-۱۰ گرم بعنوان مسهل در بالغین و در تنقیه ۲۰-۵۰ گرم و یک عدد زرد تخم مرغ و ۲۰۰ گرم جوشانده ختمی و قدر شربت آن ۱۲-۵ عددمقدار آن در اطفال ۲ گرم برای هر سال سن. خواص طبق نظر حکمای …

ادامه نوشته »

از گیاه کرچک چه میدانید…؟؟/قسمت اول

بید انجیر

از گیاه کرچک چه میدانید…؟؟   کرچک ،بید انجیر  عربی: خروع (قرابادین)، طمره (ابن بیطار) ترکیبات دانه آن علاوه بر مواد روغنی، ۳/۹-۲/۶ درصد مواد معدنی و ۱٪ اسید مالیک و ۲/۱٪ از گلوسیدها و ۶٪ مواد محلول در الکلی و با ۲٪ مواد ازته و ۵/۷٪۲/۵ سلولز دارد. میزان …

ادامه نوشته »

نسخه کاملی از کدوی تخم /قسمت دوم

کدوی تخم

کدوی تخم  با گیاه فلوس و خیار چنبر و ترنجبین و بنفشه جهت تب های سرد و دموی و با تمبر هندی و شکر جهت درد سر حار و وسواس و جنون و تنقیه مواد گرده و امعاء مفید استو ضماد کوبیده او جهت اورام حاره و التهاب معده و …

ادامه نوشته »

نسخه کاملی از کدوی تخم /قسمت اول

کدوی تخم

نسخه کاملی از کدوی تخم عربی: قرع کوسه، حب القرع ترکیبات دارای ۳۰٪ ماده روغنی و هتروزیدی به نام په پونوزید که در لایه های داخلی قشر سبز رنگ دانه است و در عصاره کلرو می مغز دانه آن هیدرو کربنی به نام ملن (به فرمول C30H62) یک استرول، در …

ادامه نوشته »

نظر طب سنتی درباره گیاه فلوس

فلوس

نظر طب سنتی درباره گیاه فلوس   عربی: خرنوب هندی، قثاء الهندی ترکیبات در حدود ۱ تا ۱/۵ درصد رئین (از مشتقات آنتراکینون) و مواد قندی، صمغ، کمی اسانس، سه نوع مواد مومی، مواد رزینی، در پوست ریشه تانن، فلوبافن و ماده اکسی آنتراکینون و پکتین و احتمالاً آمودین و …

ادامه نوشته »

باید ها و نباید هایی در ارتباط با مصرف قهوه

قهوه

باید ها و نباید هایی در ارتباط با مصرف قهوه عربی: بن ترکیبات دارای آب حداقل ۷٪، مواد چرب ۳٪، قند ۳٪، سلولز ۸٪، مواد ازته، کافئین ۲٪ و خاکستر ۲٪ است. میزان کافئین آن بسته به نوع و کشت، درصداش متفاوت است. علاوه بر این ها قهوه سبز دارای …

ادامه نوشته »

بخوانید اطلاعاتی درباره گیاه کاسنی/ قسمت دوم

کاسنی

عوارض تخم آن قی آور است و بدمزه  و خوردن ریشه های آن باعث اماس گوارش پر خونی کلیه و کبد و خونریزی داخلی دام ها می شود مقدار مورد استفاده دم کرده ۲ تا ۴گرم ریشه آن و دم کرده آن ۱۵-۸ گرم در ۱۰۰۰ آب برگ های تازه …

ادامه نوشته »