خواص طبی هزار چشم 

خواص طبی هزار چشم   معالجه اسم و برونشیت و سرما خوردگیپانصد گرم گلهای خشک هزار چشم را در مخلوطی از یک لیتر روغنزیتون و نیم لیتر شراب سفید بریزید و ظرف محتوی آن را توی ظرفی ... مطالب بیشتر

گیاه هزار چشم سرماخوردگی را درمان میکند!!

گیاه هزار چشم سرماخوردگی را درمان میکند!! هزار چشم  LE MILLEPERTUIS هزار چشم از آخر بهار تا آخر تابستان گل میدهد. گلهای آن دارای رنگ زرد طلایی بوده و دارای پنج گلبرگ می باشند.شلیمر مینویسد دکتر بوهر ... مطالب بیشتر