اطلاعات دارویی در مورد داروهای مسهل…

اطلاعات دارویی در مورد داروهای مسهل... داروهای مسهل Bisacodyl بیزاکوديلشکل دارو: قرص، شیاف ۵ میلی گرم و شیاف ۱۰ میلی گرمی،موارد مصرف: برای درمان کوتاه مدت یبوست.میزان مصرف: ۲ تا ۳ قرص یک بار در روز یا یک ... مطالب بیشتر