نسخه کاملی از داروهای ضد افسردگی

نسخه کاملی از داروهای ضد افسردگی داروهای ضد افسردگی amitriptylineآمی تریپ تیلینشکل دارو: قرص های ۱۰، ۵۰، ۱۰۰ میلی گرمی، آمپول ۱۰ و ۱۰۰ میلی گرمی.موارد مصرف: درمان افسردگی، دردهای با ریشه عصبی، در درمان شب ادراری ... مطالب بیشتر