بدبوی تنفس را با پاچولی درمان کنید …

بدبوی تنفس را با پاچولی درمان کنید ...   پاچولی چیست ؟ گیاهی است از خانوادهLabiatae که برگ آن معطر، درشت، تخم مرغی نوک تیز و کاملاً متقابل است. گل آن به طور گروهی در بالای گیاه و ... مطالب بیشتر